Przejdź do treści

Polityka prywatności

 

Spółka Sarantis Polska S.A. należąca do Grupy Sarantis (zwana dalej „Spółką” lub „nami”), dokłada starań, aby – dzięki korzystaniu w sposób odpowiedzialny z informacji gromadzonych za pośrednictwem naszej witryny internetowej – zaoferować Państwu obsługę spełniającą potrzeby osób odwiedzających naszą witrynę internetową. Zobowiązani jesteśmy szanować Państwa prywatność oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych i prywatności. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych podlega niniejszym warunkom, stosownym przepisom prawa polskiego, greckiego i unijnego dotyczącym ochrony danych, w tym postanowieniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679), greckiej ustawy krajowej L4624/2019, polskiej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz stosownym decyzjom, wytycznym i rozporządzeniom wydanym przez grecki Urząd ds. Ochrony Danych oraz polski Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) wchodzi w skład „Regulaminu korzystania z naszej witryny internetowej”, stanowi jego integralną część i może być zmieniana. Zalecamy, abyście Państwo regularnie sprawdzali naszą Politykę ochrony danych po to, aby zawsze być w posiadaniu aktualnej informacji na temat wszelkich zmian.  Odwiedzając naszą witrynę internetową i poruszając się po niej, akceptujecie Państwo niniejszą Politykę ochrony danych w jej brzmieniu obowiązującym w danym czasie. W przypadku wprowadzenia znaczących zmian, zadbamy o to, aby w naszej witrynie umieszczone zostało stosowne powiadomienie dla osób ją odwiedzających.

W niniejszej Polityce wyjaśniono sposób, w jaki gromadzimy, przetwarzamy i/lub wykorzystujemy informacje, które otrzymujemy za pośrednictwem naszych witryn internetowych, wysyłanych przez nas wiadomości e-mailowych oraz aplikacji mobilnych (zwanych łącznie „Platformą” – jeżeli mowa tylko o jednej witrynie internetowej, to stosuje się pojęcie „Witryna internetowa”) zawierających odnośnik do niniejszej Polityki ze wszelkimi jej późniejszymi zmianami. W niniejszej Polityce opisano również sposób, w jaki gromadzimy, przetwarzamy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje osobowe, które nam Państwo przekazujecie.  Opisano w niej również przysługujące Państwu możliwości dokonywania wyborów  w kwestii wykorzystywania, dostępu, przekazywania, korygowania oraz usuwania swoich informacji osobowych.

Gromadzimy informacje na Państwa temat po to, aby realizować swoje usługi. Aby móc na jak najwyższym poziomie świadczyć swoje usługi na Państwa rzecz, a także wypełniać zadania wynikające ze stosunku łączącego nas z Państwem, kluczowe znaczenie ma dla nas możliwość gromadzenia i wykorzystywania informacji w sposób określony w niniejszej Polityce.

Gdy podajecie Państwo swoje dane po to, aby otrzymywać biuletyny informacyjne bądź inne aktualne informacje i/lub po to, aby się zgłosić do oferowanych programów, dokonać zakupu towarów bądź usług w naszym sklepie internetowym, gromadzimy i przechowujemy Państwa dane wyłącznie w wymienionych niżej celach. W tym kontekście gromadzimy podawane przez Państwa dane, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mailowy, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, numer faksu, informacje dotyczące karty kredytowej, datę urodzenia lub płeć.

Gdy korzystacie Państwo z Witryny internetowej, Państwa urządzenie automatycznie przekazuje nam informacje, dzięki czemu możemy zareagować i dopasować naszą odpowiedź do Państwa potrzeb. Informacje, które gromadzimy w sposób automatyczny, obejmują generalnie informacje techniczne na temat Państwa komputera, np.  adres protokołu internetowego (IP) lub inny identyfikator Państwa urządzenia, rodzaj urządzenia, z którego Państwo korzystacie oraz wersję systemu operacyjnego.  Do informacji, które gromadzimy, mogą także należeć informacje dotyczące korzystania oraz statystykę dotyczącą Państwa aktywności w Witrynie. Informacje takie mogą obejmować adresy naszych stron internetowych, które Państwo odwiedziliście, adresy stron odsyłających oraz końcowych, liczbę odsłon, długość pobytu na stronie, liczbę kliknięć, rodzaj platformy, dane lokalizacyjne (jeżeli na swoim urządzeniu przenośnym aktywowaliście Państwo dostęp do swojej lokalizacji), a także inne informacje na temat sposobu, w jaki korzystaliście Państwo z Platformy.

Informacje te gromadzone są za pomocą Plików cookie lub innych podobnych technologii śledzenia. Zdecydowanie zalecamy Państwu zapoznanie się z naszą „Polityką dotyczącą plików cookie”, aby dowiedzieć się więcej o tych plikach, sposobie, w jaki je wykorzystujemy oraz o sposobie, w jaki możecie Państwo kontrolować ich wykorzystywanie.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w poniższych celach:

Cel Wyjaśnienie
Świadczenie usług Gdy korzystacie Państwo z naszej Witryny, zobowiązani jesteście podać swoje dane osobowe. Gromadzimy Państwa dane osobowe, aby zaoferować Państwu usługi, których żądacie, aby sprostać Państwa potrzebom podczas korzystania przez Państwa z naszych usług, i/lub aby skontaktować się z Państwem w sprawach związanych z realizacją naszych usług.
Przekazywanie Państwu bieżących informacji Jeżeli wyrazicie Państwo swoją zgodę poprzez zarejestrowanie swoich danych w polu subskrypcji na nasz biuletyn informacyjny, to zarejestrujemy Państwa dane i będziemy przesyłać Państwu biuletyny informacyjne oraz aktualne informacje.
Doskonalenie usług Przechowujemy Państwa dane oraz historię korzystania z naszych usług, aby tworzyć statystyki, które pozwalają nam lepiej oceniać wizyty oraz sposób poruszania się użytkowników po naszej witrynie po to, aby ulepszać znajdujące się na niej treści oraz strukturę naszej witryny.
Materiały marketingowe  Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę, korzystamy z Państwa danych kontaktowych po to, aby się z Państwem kontaktować, w celu przesyłania Państwu materiałów marketingowych oraz informowania o wszelkich specjalnych ofertach/rabatach bądź innych działaniach promocyjnych.
Reklama ukierunkowana Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie reklam ukierunkowanych na podstawie Państwa preferencji lub segmentacji klientów, to skorzystamy z zautomatyzowanych środków w celu przetwarzania informacji, które Państwo przekazujecie, oraz historii  operacji dokonanych przez Państwa za pośrednictwem naszej Witryny, aby przesyłać Państwu wiadomości, specjalne oferty oraz materiały promocyjne odpowiadające Państwa profilowi i preferencjom.

 

W celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi wykorzystywania danych zgromadzonych za pomocą plików cookie, prosimy zapoznać z naszą  Polityką dotyczącą plików cookie.

Dostęp do Państwa danych może być udzielony wyłącznie naszym należycie upoważnionym pracownikom lub partnerom biznesowym, którzy działają w naszym imieniu w zakresie realizacji wymienionych wyżej celów przetwarzania, oferując nam usługi informatyczne w zakresie rejestracji i przechowywania Państwa danych, obsługi naszej witryny i/lub obsługi klienta i/lub rozsyłania wiadomości marketingowych bądź przeprowadzania badań rynkowych. 

Okresy  przechowywania danych mogą znacząco się od siebie różnić w zależności od rodzaju informacji oraz sposobu ich wykorzystywania. Długość okresów przechowywania przez nas danych oparta jest na kryteriach, do których należą: prawnie obowiązujące okresy przechowywania, trwające lub potencjalne spory, przynależne nam prawa własności intelektualnej lub prawa własności, wymagania umowne, dyrektywy lub potrzeby operacyjne, a także archiwizacja danych historycznych.

Jeżeli zarejestrowaliście się Państwo po to, aby otrzymywać biuletyny informacyjne, będziemy przechowywać Państwa dane tak długo, jak długo pozostaniecie Państwo zarejestrowani w celu otrzymywania najnowszych informacji, których sobie życzycie.

Jeżeli korzystacie Państwo z naszych usług, będziemy przechowywać Państwa dane przez okres 5 lat od momentu, kiedy po raz ostatni korzystaliście Państwo z tych usług.

Co za tym idzie, Państwa dane zostaną usunięte, chyba że ponownie udzielicie swojej zgody na ich przetwarzanie. W dowolnym czasie możecie Państwo zażądać, abyśmy zaprzestali przekazywania Państwu materiałów marketingowych i/lub usunęli Państwa dane.

Nasza spółka gwarantuje przysługujące Państwu prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także zapewnia Państwu możliwość skorzystania z takich praw.

Macie Państwo prawo zażądać:

 • Dostępu do swoich danych osobowych.
 • Poprawiania swoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niepełne.
 • Usunięcia swoich danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji praw przysługujących spółce Gr. Sarantis S.A. lub osobom trzecim, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny albo w celu obrony przysługujących nam praw przed sądem lub innymi organami. 
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych tylko do określonych celów.
 • Wycofania w dowolnym czasie swojej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i/lub na potrzeby reklamy ukierunkowanej, przesyłając wiadomość e-mailową lub pisemne żądanie na adres dpo@sarantisgroup.com, it_gdpr@sarantisgroup.com, korzystając z poniższych danych kontaktowych. W takim przypadku proces przetwarzania zostanie przez nas zawieszony, niemniej jednak nie wpłynie to na legalność przetwarzania, które miało miejsce do czasu takiego wycofania.

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw, możecie Państwo wysłać do nas wiadomość e-mailową albo pisemne żądanie korzystając z naszych danych kontaktowych podanych poniżej.

Jeżeli uważacie Państwo, że doszło do naruszenia Państwa praw w zakresie ochrony danych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do greckiego Urzędu ds. Ochrony Danych (www.dpa.gr) oraz polskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe:

Sarantis Polska S.A., ul. Puławska 42C, 05-500 Piaseczno, Polska

Telefon: +48 22 715 98 00, +48 715 98 36

E-mail inspektora ochrony danych odpowiedzialnego za kontakty: iod@sarantis.pl

E-mail inspektora ochrony danych w Grupie: dpo@sarantisgroup.com

 

Polityka dotycząca plików cookies 

W naszej witrynie internetowej http://www.luksja.pl/ («witryna») używamy plików cookies. W polityce dotyczącej plików cookies wyjaśniono, czym są takie pliki, w jaki sposób wykorzystujemy je w witrynie, w jaki sposób możecie Państwo je włączyć bądź wyłączyć, a także dalsze informacje.

 

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które podczas Państwa odwiedzin w witrynie są przez nią zapisywane na Państwa komputerze lub urządzeniu przenośnym. Dzięki temu witryna internetowa może rozpoznawać komputer osobisty, z którego Państwo korzystacie, bądź Państwa urządzenie przenośne, ponieważ gromadzi informacje, które wskazano w tabeli plików cookies. Wszystkie te informacje wykorzystywane są w określonym celu i przez określony okres czasu zgodnie z opisem analitycznym każdego pliku cookie zawartym w tabeli plików cookies. Ponadto niektóre pliki cookies wykorzystywane są na potrzeby reklamy komercyjnej i /lub promocji GRUPY SARANTIS. Dzięki plikom cookies witryna może zapamiętywać Państwa aktywność i preferencje przez pewien okres czasu po to, aby zapewnić obsługę bardziej przyjazną dla użytkownika. Poniżej znajduje się bardziej szczegółowy przegląd poszczególnych, wykorzystywanych przez nas kategorii plików cookies, wraz ze wskazaniem celów, jakim one służą.

Pliki cookies dzielimy na «trwałe» i «sesyjne». Trwałe pliki cookies pozostają na Państwa komputerze osobistym lub urządzeniu przenośnym nawet po wylogowaniu się Państwa, natomiast pliki sesyjne usuwane jak tylko zamkniecie Państwo przeglądarkę.

Pliki cookies mogą być instalowane przez operatora witryny internetowej odwiedzanej przez użytkownika (własne pliki cookies) lub przez inne podmioty za pośrednictwem witryny internetowej, którą użytkownik odwiedza (zewnętrzne pliki cookies).

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest dostawca plików cookies, który takie dane gromadzi (dostawcy są wskazani w odnośnej tabeli plików cookies), a odbiorcami danych osobowych są osoby (personel, osoby trzecie) upoważnione przez takiego dostawcę. 

 

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJE SIĘ PLIKI COOKIES W WITRYNIE?

Gdy wchodzicie Państwo w witrynę internetową i się po niej poruszacie zapisujemy niektóre pliki cookies w przeglądarce na Państwa urządzeniu. Pliki są wykorzystywane w następujących celach:

 • Do włączenia niektórych funkcji witryny,
 • Do celów analitycznych.

 

JAKIE KATEGORIE PLIKÓW COOKIES WYKORZYSTUJE SIĘ W WITRYNIE?

Istnieją różne kategorie plików cookies w zależności od celu, jakiemu służą. GRUPA SARANTIS wykorzystuje następujące kategorie plików cookies:

Niezbędne techniczne pliki cookies, które są konieczne do optymalnego funkcjonowania witryny internetowej, pozwalają Państwu przeglądać witrynę i korzystać z jej funkcji takich jak np. dostęp do bezpiecznych obszarów witryny, wybór preferowanego języka na wstępie bądź prezentacja wyników wyszukiwania itp. Takie pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Bez tych plików nie możemy zapewnić efektywnego działania naszej witryny, należy je zatem wybrać z góry.

Preferencyjne pliki cookies, które umożliwiają witrynie zapamiętywanie informacji, które powodują zmianę w jej sposobie działania i wyglądzie, np. Państwa preferowany język lub region, w którym się Państwo znajdujecie, oraz pozwalają Państwu tworzyć listę wszystkich pożądanych przez Państwa elementów. Takie pliki cookies są zapisywane w czasie trwania Państwa aktywności polegającej na przeglądaniu. Pliki cookies należące do tej kategorii wymagają Państwa zgody.

Statystyczne pliki, które pomagają właścicielom witryny zrozumieć sposób korzystania ze stron internetowych przez odwiedzających, gromadząc informacje i przekazując je anonimowo wyłącznie na potrzeby doskonalenia funkcji oferowanych przez witrynę. Informacje przez nas przetwarzane są anonimowe, przy czym opcja nieśledzenia („Do not Track”), którą możecie Państwo ustawić w przeglądarce, z której korzystacie, stanowi dla Państwa dodatkową gwarancję w tym zakresie. Takie pliki cookies są wykorzystywane przez nas albo przez osoby trzecie w naszym imieniu. Pliki cookies należące do tej kategorii wymagają Państwa zgody.

Marketingowe pliki cookies, które służą do tego, aby przedstawiać Państwu treści odpowiadające Państwa zainteresowaniom. Pliki cookies śledzą Państwa preferencje, aby prezentować Państwu najodpowiedniejsze dla Państwa reklamy bądź wpisy w witrynach nienależących do GRUPY SARANTIS. Takie pliki cookies są wykorzystywane przez nas albo przez osoby trzecie w naszym imieniu. Pliki cookies należące do tej kategorii wymagają Państwa zgody.

Informacje na temat każdego pliku cookie, jego nazwy, kategorii, do której należy, celu, w jakim jest wykorzystywane, okresie przechowywania i dostawcy, a także o możliwości udzielenia lub wycofania swojej zgody na wykorzystanie plików cookies znajdują się w tabeli plików cookies.

Wybrane przez Państwa opcje są zachowywane na danym urządzeniu i na danej przeglądarce przez okres 12 miesięcy, po upływie którego zostaniecie Państwo ponownie poproszeni o ich wybór.

Funkcję administratora pełni  Gr. Sarantis SA z siedzibą pod adresem:  Amarousiou – Chalandriou 26, Ateny.

Więcej informacji na temat tego, kim jesteśmy, jak można się z nami skontaktować, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz w jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących Wam praw, znajduje się w naszej Polityce ochrony danych osobowych tutaj.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES?

Możecie Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby ostrzegała o wykorzystywaniu plików cookies, włączała je po wybraniu albo uniemożliwiała ich instalację na Państwa urządzeniu, a także aby korzystała z opcji nieśledzenia („Do Not Track”).

Możecie Państwo usunąć wszystkie pliki cookies, które już znajdują się na Państwa urządzeniu, czyszcząc historię przeglądania w swojej przeglądarce. Pozwoli to usunąć wszystkie pliki cookies ze wszystkich witryn, jakie Państwo odwiedzili przy wykorzystaniu danej przeglądarki.  Może to jednak doprowadzić do utraty części zapisanych rzeczy, np. zapisanych loginów, preferencji odnośnie witryny itd.

Jeżeli jednak zdecydujecie się Państwo wyłączyć wszystkie pliki cookies i nie zezwalać na ich instalację, to możecie Państwo zostać pozbawieni możliwości pełnego korzystania z interaktywnych funkcji naszej witryny. Przez to nie będziecie mogli również zapisywać swoich preferencji, a niektóre z naszych stron mogą nie wyświetlać się prawidłowo.

W celu zarządzania plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki, prosimy kliknąć następujące odsyłacze, które przekierują Państwa do witryn oferujących wsparcie dla Państwa przeglądarki:

W przypadku Chrome, prosimy odwiedzić stronę Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050

W przypadku Internet Explorer, prosimy odwiedzić stronę Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835

W przypadku Firefox, prosimy odwiedzić stronę Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

W przypadku Safari, prosimy odwiedzić stronę Apple: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

W przypadku  korzystania z innej przeglądarki w celu odwiedzania witryny, prosimy odwiedzić oficjalne strony internetowe swojej przeglądarki.

 

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ DALSZE INFORMACJE NA TEMAT PLIKÓW COOKIES?

W celu uzyskania dalszych informacji na temat plików cookies można odwiedzić następujące witryny zewnętrzne:

All About Cookies: http://www.allaboutcookies.org/

Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/

 

CZYM SĄ PLIKI DZIENNIKA?

W plikach dziennika zapisywane są następujące dane w odniesieniu do każdego żądania przesyłanego na serwer portalu przez przeglądarkę odwiedzającego/użytkownika:

 • adres IP odwiedzającego/użytkownika, który stanowi jego dane osobowe, nawet jeżeli na podstawie tych informacji nie jesteśmy w stanie samodzielnie ustalić jego tożsamości, 
 • datę i czas realizacji każdego żądania przesłania danych pomiędzy przeglądarką a serwerem (żądanie https)  na potrzeby protokołu https,
 • kod odpowiedzi serwera wraz z parametrami wywołania protokołu https (odpowiedź https),
 • czas odpowiedzi serwera na każde żądanie w milisekundach oraz
 • rodzaj przeglądarki, za pośrednictwem której wystosowano żądanie.

Powyższe dane są gromadzone w celu kontroli bezpieczeństwa informacji i usług portalu, zapewnienia dostępności, integralności i poufności informacji oraz danych w obliczu przypadkowych lub nielegalnych albo złośliwych działań bądź zdarzeń, zbadania wszelkich ataków i zdarzeń internetowych oraz uzasadnienia wszelkich stosownych roszczeń prawnych.

Pliki dziennika przechowywane są przez okres 12 miesięcy i mogą być przesyłane podmiotowi przetwarzającemu na potrzeby zarządzania portalem oraz właściwym organom, jeżeli będzie to konieczne, na potrzeby dochodzenia w sprawie ataku lub zdarzenia internetowego. Informacje będące przedmiotem dochodzenia lub wykorzystywane w kontekście roszczeń prawnych przechowuje się przez okres wymagany do realizacji takich celów.